AGF Primeur Vakblad voor de AGF-handel

Abonnement op AGF Primeur

Een jaarabonnement op AGF-Primeur bedraagt 79,95 euro (€ 95,- buiten Nederland en België). Je ontvangt dan 11 nummers en het abonnement kan ieder moment in gaan. Het jaarabonnement loopt automatisch door tot wederopzegging. De AGF-Primeur komt de laatste vrijdag van de maand uit.

Om een abonnement af te sluiten en voor meer informatie over abonnementen kun je terecht bij Andries Gunter (0166-698232) of via deze link.

Algemene voorwaarden abonnementen
Abonnementen hebben een looptijd van twaalf (12) maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur. De prijzen voor abonnementen worden door AGF-Primeur BV vooraf op jaarbasis bij afnemer in rekening gebracht. Na afloop van de periode wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij afnemer het abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.